Pentru că DA, și NOI PUTEM!

Comisii de Muncă

Denumire Comisie Tip Comisie Responsabil
Comisia pentru frecvența școlară Permanentă Borlovan Ioan Constantin
Comisia pentru proiecte europene Permanentă Blaj Ciprian
Comisia de Orientare școlară si profesională Permanentă Furdea Cristina
Responsabil pentru protecția datelor personale Permanentă Udrea Gabriel
Consilier Etic Permanentă Iordache Oana
Comisia pentru dezvoltare profesională și avansare in carieră Permanentă Duță Ionela
Comisia pentru transparența decizională Permanentă Boagiu Robert
Comisia pentru promovarea imaginii școlii si a ofertei educaționle Permanentă Teslevici Ileana
Comisia de gestionare SIIIR Permanentă Gheorghe Nicolae Cosmin
Comisia pentru gestionarea riscurilor la nivel de unitate Temporară Pop Silvia
Comisia de inventariere Temporară Gheorghe Nicolae Cosmin
Comisia de recepție bunuri Temporară Pop Silvia
Comisia de casare, de clasare si valorificare a materialelor rezultate Temporară Pop Silvia
Comisia pentru asigurarea pregătirii examenelor naționale Temporară Gheorghe Nicolae Cosmin
Comisia de cercetare disciplinare Temporară Ianculescu Daniel
Comisia pntru Bani de liceu Temporară Stan Dana
Comisia pentru burse profesionale Permanentă Borlovan Emanuel
Comisia pentru burse municipale Temporară Voichescu Raluca
Comisia pentru ritmicitatea notării si planificarea lucrărilor semestriale Temporară Stroescu Adela
Comisia pentru selecționare si arhivare material Temporară Pop Silvia
Comisia pentru monitorizarea si raportarea performanțelor Temporară Muntean Nicoleta
Comisia de transferuri Temporară Cosma Neli
Coordonator Consiliu Școlar al Elevilor Permanentă Voichescu Raluca
Comisia pentru intocmirea orarului si a serviciului pe scoală Temporară Stan Dana